FACTS – Functional and Careful Trainig

Nie eksperymentuj. Po co krążyć po omacku. Droga do celu jest zwykle bardzo prosta.


„Kultura fizyczna obejmuje te wszystkie wartości, które wiążą się z fizyczną postacią i fizycznym funkcjonowaniem człowieka, zarówno w jego własnym odczuciu, jak też w obrazie społecznie zobiektywizowanym. Wartości te - najogólniej mówiąc - odnoszą się do zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, wydolności, sprawności i urody”.

Maciej Demel, 1973


“Miarą treningu nie jest waga którą stracisz, ale sprawność i dobre życie które zyskasz”.

TM Team ”