Waldemar Kalbarczyk

trening personalny i grupowy

O mnie

Nazywam się Waldemar Kalbarczyk. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Studia ukończyłem w 2004 roku otrzymuj±c tytuł lincjata ze specjalno¶ci±- nauczyciel wychowania fizycznego oraz uprawnienia instuktora pływania. Tytuł magisterski uzyskałem w 2012 roku na kierunku pedagogika na WZNoS w Stalowej Woli.

Od najmłodszych lat zwi±zany jestem ze sportem. Najpierw jako zawodnik, a później jako trener Sekcji Pływackiej Motyl Mosir Stalowa Wola.

W 1997 roku po ukończeniu kursu instruktora kulturystyki i sportów siłowych podj±łem pracę w siłowni „Relax”. Tam zdobywałem pierwsze szlify jako trener siłowni.

Szkolenie w zakresie treningu funkcjonalnego – International FACTS® Instruktor, licencjonowany trener GT Training, członek REPs Polska. Ukończone szkolenia „Podstawy dietoterapii – level I”, „Przygotowanie ruchowe w treningu”, „Plyometria kształtowanie mocy w treningu”, „Programowanie treningów personalnych i grupowych”. Uczestnik konwencji, warsztatów i konferencji zwi±zanych z szeroko pojęt± branż± fitness