Waldemar Kalbarczyk

trening personalny i grupowy

„SKALOWANIE w dół nie jest oznaką słabości a świadomości” - Marek Mroczek
Nie eksperymentuj. Po co krążyć po omacku. Droga do celu jest zwykle bardzo prosta.„Kultura fizyczna obejmuje te wszystkie wartości, które wiążą się z fizyczną postacią i fizycznym funkcjonowaniem człowieka, zarówno w jego własnym odczuciu, jak też w obrazie społecznie zobiektywizowanym. Wartości te - najogólniej mówiąc - odnoszą się do zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, wydolności, sprawności i urody”.

Maciej Demel, 1973


“Miarą treningu nie jest waga którą stracisz, ale sprawność i dobre życie które zyskasz”.

TM Team ”